איזה סוג של ויזה נדרש כדי להישאר ביפן לצורך ציד עבודה לאחר סיום הלימודים באוניברסיטה?

סטודנטים בינלאומיים שסיימו את לימודיהם באוניברסיטאות וכו ‘יכולים להישאר ביפן לצורך ציד עבודה לאחר סיום הלימודים!

על מנת להישאר ביפן, תוכלו לשנות את הויזה שלכם לויזה לפעילות ספציפית.
תקופת השהייה באשרה זו היא 6 חודשים, אך ניתן לחדש אותה פעם אחת בלבד, כך שתוכלו להישאר ביפן עד שנה אחת.

בנוסף, בוגרים שמחפשים עבודה לאחר שינוי זה אושרו ויש להם חצי שנה נוספת (פעם אחת תוכלו להישאר ביפן למשך שנה לכל היותר). במילים אחרות, תוכל להישאר ביפן עד שנתיים לצורך חיפוש העבודה שלך.

בשנה השנייה לאחר סיום לימודיו באוניברסיטה וכו ‘, אם סטודנט מעוניין להשתתף בתוכנית תמיכה בציד עבודה המופעלת על ידי ארגון ציבורי מקומי ולעסוק בפעילות ציד עבודה, כולל השתתפות בהתמחות, הוא או היא להיות רשאי לשנות את מעמד הוויזה שלו לוויזה לפעילויות מוגדרות על מנת לעסוק בפעילות ציד עבודה תוך כדי השתתפות בתכנית.

פרויקט תמיכה תעסוקתי זה הוא פרויקט העומד בדרישות שקבעה לשכת ההגירה.

במקרים הנ”ל, אם אתה עומד בדרישות מסוימות ומקבל אישור לעסוק בפעילויות שאינן מוסמכות, תוכל לעבוד עד 28 שעות בשבוע. אתה יכול גם לעבוד במשרה חלקית אם יש לך כזה.

בנוסף, אם ההתמחות היא חלק מחיפוש העבודה שלך, אתה יכול לעבוד יותר מ -28 שעות בשבוע באישור שאינו מוסמך. ניתן לקבל אישור לפעילות.

אשרות פעילות מיוחדות לפעילות ציד עבודה הנערכת באמצעות השתתפות בתכניות התמיכה בציד עבודה הנערכות על ידי הרשויות המקומיות הנ”ל. אם אתה משתתף בהתמחות כחלק מתכנית זו, אנא צור קשר אינך נדרש לקבל היתר לעסוק בפעילויות מחוץ למעמד.

להלן דרישות מסוימות שיאושרו לפסילה

  1. ביצוע פעילויות מחוץ למעמד לא יפריע לויזה המקורית.
  2. שפעילות חוץ-לימודית זו המתבצעת על בסיס זמני נחשבת מתאימה.

לכן, אם אתה עוסק בעבודה או בעסקים פשוטים הקשורים לתעשיית המין, יתכן שלא תעמוד בתנאים אלה וייתכן שלא תהיה רשאי להגיע ליפן.

האמור לעיל הוא הסבר על האשרות הנדרשות לשהייה ביפן לצורך ציד עבודה לאחר סיום לימודיהם באוניברסיטה או מוסד אחר.

contactus

-->