Thủ tục nộp đơn xin thị thực kỹ năng cụ thể số 1

Về cơ bản, hồ sơ xin Visa kỹ năng đặc biệt 1 thường do các tổ chức (công ty) tiếp nhận nhân sự nước ngoài thực hiện. “Đơn xin Giấy chứng nhận Đủ điều kiện” cho một kỹ năng cụ thể được thực hiện như sau.

1.Chuẩn bị các tài liệu cần nộp (điều này có thể thay đổi tùy theo ngành)
 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
 • Tóm tắt về tổ chức mà người nộp đơn trực thuộc
 • Giấy chứng nhận các vấn đề đã đăng ký (dành cho công ty). Hoặc bản sao giấy chứng nhận cư trú (đối với tư cách sở hữu duy nhất)
 • Bản sao giấy chứng nhận cư trú của viên chức (trong trường hợp là công ty)
 • Bản sao báo cáo tài chính (báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán) (trong hai năm tài chính gần nhất)
 • Các tài liệu bảo hiểm lao động liên quan đến bảo hiểm lao động của tổ chức mà người lao động trực thuộc (bản sao các tài liệu được lưu giữ để làm thủ tục bảo hiểm lao động, v.v.)
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội liên quan đến tổ chức mà người lao động trực thuộc (bản sao tài liệu lưu giữ để làm thủ tục bảo hiểm xã hội, v.v.)
 • Các tài liệu liên quan đến việc nộp thuế của tổ chức mà người nộp đơn trực thuộc (giấy chứng nhận thuế doanh nghiệp và thuế cư trú, v.v.)
 • Bản sao các hợp đồng lao động có kỹ năng cụ thể và các điều kiện làm việc
 • Giải thích các vấn đề quan trọng liên quan đến các hợp đồng lao động có kỹ năng cụ thể
 • Giải thích rằng mức thù lao cho một người nước ngoài có kỹ năng cụ thể bằng hoặc lớn hơn mức thù lao cho một người Nhật Bản làm việc trong nước.
 • Các tài liệu làm rõ các khoản phí trả cho người trung gian trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản
 • Giấy chứng nhận đã vượt qua bài kiểm tra trình độ hoặc chứng chỉ đã vượt qua bài kiểm tra kỹ năng thực hành (cấp độ 3), v.v. (thay đổi theo ngành)
 • Giấy chứng nhận y tế cho người nước ngoài có tay nghề được chỉ định
 • Kế hoạch hỗ trợ
 • Thỏa thuận hỗ trợ (khi ủy thác cho một tổ chức hỗ trợ đã đăng ký)
 • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm hỗ trợ và người phụ trách hỗ trợ, bản sao chấp nhận chỉ định và bản sao văn bản cam kết về các dịch vụ hỗ trợ (của cơ sở chủ quản) (Không cần nếu người đó cung cấp hỗ trợ (Điều này không bắt buộc nếu hỗ trợ được thuê ngoài cho một tổ chức hỗ trợ đã đăng ký).
2.Nộp đến nơi nộp hồ sơ

Địa điểm nộp đơn: Cục xuất nhập cảnh địa phương hoặc cục xuất nhập cảnh khu vực (trừ cục sân bay)

3.Sau khoảng 1-2 tháng kiểm tra, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sẽ được cấp.
4.Gửi giấy chứng nhận đủ tư cách cho người nước ngoài, người này sau đó sẽ nhận được thị thực và nhập cảnh vào Nhật Bản

Ngoài ra, một trong các yêu cầu sau đây là bắt buộc đối với công dân nước ngoài đủ điều kiện.

 • Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) và kỳ thi hội thoại hàng ngày (N4).
 • Những người đã hoàn thành 3 năm đào tạo như một thực tập sinh kỹ thuật.

Văn phòng của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong quá trình xin thị thực theo diện tay nghề cụ thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

contactus

-->