Làm thế nào để xin thị thực với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Luồng từ yêu cầu đến kết quả tại văn phòng xuất nhập cảnh.

1 Vui lòng đặt lịch hẹn phỏng vấn theo mẫu đặt trước phỏng vấn. 【Khách hàng】

2 Tại buổi phỏng vấn, chúng tôi sẽ thảo luận về các chính sách và thủ tục trong tương lai theo tình hình hiện tại, các tài liệu cần thiết, v.v.
【Khách hàng và văn phòng của chúng tôi】

3 Nếu không có vấn đề gì, vui lòng chuyển chi phí hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng. 【Khách hàng】

4 Chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ngay khi nhận được thông tin cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành song song việc thu thập các tài liệu cần thiết (nếu được yêu cầu). 【Văn phòng của chúng tôi】

5 Vui lòng ký tên và đóng dấu vào các tài liệu ứng dụng do văn phòng chúng tôi tạo ra. 【Khách hàng】

6 Chúng tôi sẽ xác nhận lần cuối khi tất cả các tài liệu được thu thập, và nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ áp dụng.
【Văn phòng của chúng tôi】

7 Kiểm tra tại Cục quản lý xuất nhập cảnh (Cục pháp lý trong trường hợp nhập quốc tịch)

8 Sự cho phép

contactus

-->