ขั้นตอนการขอวีซ่าคู่สมรสสำหรับการแต่งงานระหว่างประเทศ

หากชาวต่างชาติแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นเขาหรือเธอสามารถขอวีซ่าสำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” ได้

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการแต่งงานหลอกลวงมีจำนวนมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้อกำหนดที่ต้องยอมรับว่าแต่งงานแล้วเราเข้มงวดมาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการตัดสินใจตามเอกสารที่พวกเขาตรวจสอบดังนั้นหากมีความคลาดเคลื่อนในใบสมัครของคุณหรือในเอกสารที่คุณส่งพวกเขาจะไม่สามารถระบุได้ว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าหรือไม่ พวกเขาอาจสงสัยว่าเป็นการแต่งงานที่หลอกลวงและอาจใช้เวลานานในการขอวีซ่าและในบางกรณีอาจไม่ได้รับการอนุมัติ

อย่าคิดว่าจะปลอดภัยหากคุณแต่งงานกับคนญี่ปุ่นคำตอบของคุณสำหรับแบบสอบถามและเอกสารที่พิสูจน์ว่าจะปลอดภัย สิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างระมัดระวังหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียด ต่อไปนี้เป็นเอกสารพื้นฐานซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ที่ทำการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนครอบครัว (หากไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับการแต่งงานจะต้องมี “ใบรับรองการยอมรับการจดทะเบียนสมรส”
 2. สำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ของชาวญี่ปุ่นทุกคน (มีรายชื่อสมาชิกทุกคนในครัวเรือน)
 3. หนังสือรับรองอาชีพและรายได้ของคนสัญชาติญี่ปุ่นหรือคู่สมรสที่เป็นคนต่างชาติ (ใบรับรองการทำงานใบรับรองการเสียภาษี (หรือหนังสือรับรองการยกเว้นภาษี) และหนังสือรับรองการชำระภาษี)
 4. บัตรกำนัลสำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

นอกจากนี้ข้อกำหนดเบื้องต้นในการส่งสำเนาทะเบียนครอบครัวดังกล่าวข้างต้นคุณต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติดังต่อไปนี้เพื่อจดทะเบียนสมรสกับศาลากลางญี่ปุ่น (เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างจากศาลากลางหลังหนึ่งเล็กน้อย ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบก่อนส่งใบสมัครของคุณ)

หากคู่สมรสชาวต่างชาติของคุณอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแล้ว

 1. หนังสือเดินทาง (หากไม่มีสามารถใช้แทนเอกสารทางราชการเช่นสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนได้)
 2. บัตรประจำตัวผู้พำนัก
 3. หนังสือรับรองความสามารถทางกฎหมายในการทำสัญญาการแต่งงาน (มีให้ที่สถานทูตท้องถิ่นในประเทศของคุณหากคุณต้องการแต่งงานในต่างประเทศคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น)

หากคุณเชิญคู่สมรสชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศมาที่ญี่ปุ่น

 1. สูติบัตร
 2. ใบรับรองสัญชาติ
 3. ใบรับรองความสามารถทางกฎหมายในการแต่งงาน (ไม่จำเป็นหากคุณกำลังจะแต่งงานในต่างประเทศก่อน)
 • เอกสารที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศเช่นหนังสือรับรองความสามารถทางกฎหมายในการทำสัญญาแต่งงานจะต้องมาพร้อมกับคำแปลภาษาญี่ปุ่น ชื่อและที่อยู่ของผู้แปลควรรวมอยู่ในการแปลและควรประทับตราของผู้แปล

เมื่อคุณยื่นขอวีซ่า“ คู่สมรสของคนสัญชาติญี่ปุ่น” โดยหลักการแล้วคุณจะต้องยื่นขอวีซ่าไม่เพียง แต่ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคู่สมรสของคุณด้วยการแต่งงานจะต้องจัดตั้งในประเทศบ้านเกิดด้วย

หากการแต่งงานมีผลบังคับใช้ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ไม่ใช่ในประเทศบ้านเกิดของคู่สมรส (และในทางกลับกัน) การแต่งงานจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในประเทศบ้านเกิด โปรดทราบว่ามีบางกรณีที่อาจไม่ได้รับวีซ่า

ข้อกำหนดสำหรับการแต่งงานระหว่างประเทศแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ (โดยเฉพาะช่วงเวลาห้ามการแต่งงานใหม่หลังการหย่าร้าง) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณแน่ใจ

contactus

-->